Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Опазване на обществения ред – част I
Издателство Сиби
6,40 лв.
КУПИ

3. издание – към 5 август 2008 г.

Сборникът съдържа нормативните актове, които уреждат принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция „Национална сигурност” с цел защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.

В първата част е представена законовата уредба на материята – поместени са Законът за Министерството на вътрешните работи, Законът за Държавна агенция "Национална сигурност", Законът за специалните разузнавателни средства, Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия и Указът за борба с дребното хулиганство.

Правилниците за прилагане на Закона за МВР и на указа за борба с дребното хулиганство, а също и подзаконовата нормативна уредба на режима на огнестрелните оръжия, взривните вещества и боеприпасите ще намерите във втората част на сборника.