Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Договори за ЕС ∙ Съдебна практика
Издателство Сиби
24,00 лв.
КУПИ

3. издание с измененията след Договора за присъединяване на Хърватия

Станислав Костов – съставителство, въведение, препращания, анотиращи бележки, подбор на съдебната практика, информационно приложение

Сборникът съдържа новите консолидирани текстове на договорите за ЕС след тяхното изменение с Договора за присъединяване на Хърватия. Поместени са и протоколите и декларациите към Договорите, Хартата на основните права и разясненията към нея.
Съдебната практика в третото издание е значително допълнена. Критериите за нейния подбор са прецизирани, а обемът й – разширен. Добавени е и нов раздел, посветен на защитата на основните права и Хартата на основните права в ЕС.
За допълнително улеснение на читателя в Информационното приложение са включени предметен и хронологичен указател на практиката на Съда на ЕС.