Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Структурните фондове + CD / Информационен справочник
Благой Иванов
Издателство Аспро
32,00 лв.
КУПИ

Информационен справочник за правилата, процедурите и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и програма ФАР на ЕС.