Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Автономия на волята в международното частно право
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

В книгата се разглежда правната същност и проявленията на принципа на автономия на волята в международното частно право. Възможността на страните по гражданско отношение с международен елемент да изберат приложимо право, което отклонява действието на обективно приложимия закон, е анализирана в материята на непозволеното увреждане, във връзка с менителници, записи на заповед и чекове, при наследствените правоотношения с международен елемент и такива, произтичащи от нарушаване на авторски и сродни права, при договорите за международен въздушен превоз и при потребителските договори.
Изданието включва текстовете от конференция на тема „Автономия на волята в международното частно право”, организирана от Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България през 2007 г.