Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Специални разузнавателни средства
Бойко Рашков
Издателство УИ Климент Охридски
15,00 лв.
КУПИ
Трудът „Специални разузнавателни средства" е първи опит за цялостно научно разработване на едноименния способ за доказване. Изследването обхваща относимото към материята национално законодателство, решения на Европейския съд по правата на човека, практика на съдилищата у нас и на Конституционния съд, регламентация в повечето европейски страни, САЩ и Австралия. Един от анализираните проблеми е ограничаването на принципа на публичност, на правото на защита и др. при прилагането на СРС. Изследвани са основанието и обхватът на прилагане на СРС, допустими по закон. Предложени са множество идеи за усъвършенстване на законодателството, вкл. във връзка с противодействие на злоупотребите с тайни способи.