Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Транспортни престъпления
Ралица Костадинова
Издателство СИЕЛА
25,00 лв.
КУПИ
В книгата  "Транспортни престъпления" авторката Ралица Костадинова изследва същността на транспортните престъпления и в частност ролята на наказателното право в противодействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и пълно изследване в българската правна литература, което да изследва наказателноправната защита на транспортната безопасност.

В книгата " Транспортни престъпления" авторът изследва същността на транспортните престъпления и в частност ролята на наказателното право в противодействието на транспортния травматизъм. Актуалният характер на книгата се определя от липсата на самостоятелно и пълно изследване в българската правна литература, което да изследва наказателноправната защита на транспортната безопасност. Проблемите, свързани с транспортните престъпления, имат значение както за правната теория, така и за нормотворчеството и правоприлагането, имащи за цел противодействието на транспортната престъпност.

 Книгата би била полезна на научни работници в областта  на правото, на съдии, на прокурори, служители на КАТ

и адвокати по наказателни дела, а също така и на студентите по право.