Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателен процес. Схеми и таблици/ трето преработено и допълнено издание
Веселин Вучков, Гергана Маринова
Издателство Сиби
7,50 лв.
КУПИ

С помощта на учебното пособие преподавателите могат да разнообразят, оптимизират и систематизират учебния процес по наказателнопроцесуално право.

Третото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината „наказателнопроцесуално право”, изучавана в юридическите факултети и в Академията на МВР. То съдържа схеми и таблици по основните теми на учебния курс и се базира върху разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
Нагледността и лаконичността на схематично изложения материал ще помогнат на студентите по-лесно да се ориентират в наказателнопроцесуалната материя, както и да се подготвят по-добре за семестриалните занятия и за изпитите.