Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012
Нели Маданска - съставител
Издателство Апис
30,00 лв.
КУПИ

При подготовката на сборника са съобразени измененията и допълненията на Търговския закон, обнародвани в Държавен вестник, бр.20 от 28.02.2013 г. Съставителят на сборника представя на вниманието на читателя своя коментар и изводи относно отражението на промените в закона върху създадената до настоящия момент съдебна практика.

Решенията и определенията в сборника са подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от Нели Маданска - юрист, работещ в материята на търговската несъстоятелност повече от 12 години в различно качество - като адвокат, инспектор, отговарящ за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правосъдието, член на работни групи по подготовка на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон, преподавател и автор на публикации в специализирания печат.


още от Право