Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Криминалистика
Проф. д-р Цеко Цеков
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ
Новото издание обхваща всички дялове на криминалистичната наука - обща теория на криминалистиката, криминалистична техника, общо учение за следите, криминалистични експертизи, криминалистична техника и криминалистична методика. Книгата е предназначена преди всичко за студентите по право, но може да се ползва и ще бъде незаменим помощник за практикуващите юристи, занимаващи се с проблемите на наказателното разследване и по-специално - криминалистиката.
още от Право