Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за здравното осигуряване
Издателство Сиби
4,60 лв.
КУПИ

4. издание
Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, Национален рамков договор, изпълнители на медицинска помощ, здравноосигурителен договор и здравноосигурителни дружества, специализиран медицински надзор.
В информационното приложение са поместени тълкувателни решения на ВАС, постановени във връзка със спорни въпроси по прилагането на закона. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и препращания към актове по прилагането на закона.
още от Право