Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Коментар на Кодекса на труда
Атанас Василев
Издателство Сиби
49,00 лв.
КУПИ

Новото в това девето преработено и допълнено издание са измененията в Кодекса на труда, които през последните две години са 13. Големият им брой се дължи на интензивната законодателна дейност на Народното събрание за сближаване на българското трудово законодателство с изискванията на европейските стандарти в рамките на влизането на страната ни в Европейския съюз. В деветото издание са отразени най-новите изследвания в българската и европейската трудовоправна литература. В това издание е обобщена и най-новата практика на Върховния касационен съд и на Министерството на труда и социалната политика. Промените са отразени и в предметния указател и неговото допълване. Препращането е към текстовете на Кодекса на труда – към съответните негови членове, алинеи и точки, в които се употребява съответната ключова дума и правно понятие. Това улеснява читателя да я открие и да се запознае с нейното съдържание
В новото издание е запазен досегашният начин на представяне на изложението. Той отговаря на съвременните европейски изисквания в научната коментарна правна литература и намери добър прием сред читателите.
Няма друга книга в българската правна литература през последните 17 години, която да е преиздавана толкова често, както Коментарът на кодекса на труда. Това девето поред издание ще бъде полезно на съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, инспектори по труда, служители в бюрата по труда, отделите „Човешки ресурси“, „Личен състав“, „Труд и работна заплата“, счетоводители, синдикални дейци, представители на работниците и служителите, работодатели, научни работници, студенти юристи, и за всички, които се интересуват от практически постоянно важната и жизнена материя на трудовото право.
още от Право