Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конституция на Република България
Издателство СИЕЛА
2,00 лв.
КУПИ

Настоящото издание съдържа:
Основни начала
Основни права и задължения на гражданите
Народно събрание
Президент на републиката
Министерски съвет
Съдебна власт
Местно самоуправление и местна администрация
Конституционен съд
Изменение и допълнение на Конституцията. Приемане на нова Конституция
Герб, печат, знаме, химн, столица
Преходни и заключителни разпоредби
още от Право