Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски сделки
проф. д-р Огнян Герджиков
Издателство Труд и право
19,80 лв.
КУПИ

Трето преработено и допълнено издание на книгата на проф. д-р Огнян Герджиков

Подробен професионален коментар, съобразен с промените в търговското право след 2000 г.
Представени са общите положения на търговските сделки – правна уредба, сключване, изпълнение, неизпълнение, търговски обезпечения и прехвърляне на права.
Подробно и изчерпателно е разгледана материята на всяка от уредените в закона търговски сделки. Новост е коментарът на договора за влог в публичен склад.
Книгата е обогатена с анализ на актуалната съдебна и арбитражна практика.
още от Право