Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Сборник Закони за собствеността
Издателство Солотон
5,90 лв.
КУПИ
ЗАКОН за собствеността
ЗАКОН за управление на етажната собственост
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за държавната собственост
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост ПРАВИЛНИК за вписванията
още от Право