Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за устройство на територията
Издателство СИЕЛА
7,00 лв.
КУПИ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
още от Право