Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Устройство на територията – част І (приложение)
Издателство Сиби
3,90 лв.
КУПИ

В приложението е поместена новата наредба, с която се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, включително хората с увреждания.
Тя отменя Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, като старата наредба се прилага за строежи, чиито инвестиционни проекти са разработени в съответствие с нейните разпоредби и са внесени за съгласуване и одобряване от съответните органи, които издават разрешения за строеж, преди влизането в сила на новата наредба - 14.07.2009 г.

Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
още от Право