Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателно право в схеми и определения.Обща част
Румен Владимиров Ралица Костадинова
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ
Изключителният интерес към първото издание на представения по оригинален начин – чрез  схеми и определения – курс по Наказателно право, наложи издаването на настоящото второ преработено и допълнено издание, актуализирано към нормативната уредба и обогатено с тестове. Съдържанието съответства на учебната програма в ЮФ в страната и има за цел за подпомогне студентите при подготовката им за семестриален и държавен изпит. Помагалото може да бъде полезно и на явяващите се на изпити за магистрати, а също да представлява интерес за всички практикуващи юристи.
още от Право