Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за адвокатурата
Издателство Сиби
5,50 лв.
КУПИ
Представена е уредбата на адвокатурата – принципи на упражняване на адвокатската професия, придобиване и загубване на адвокатски права, осъществяване на адвокатска дейност от чуждестранни адвокати, етични правила, учредяване и прекратяване на адвокатски сдружения, органи на адвокатурата, дисциплинарна отговорност, минимални размери на адвокатските възнаграждения.
Поместени са и Законът за правната помощ и актовете по прилагането му, с които се уреждат отношенията, свързани с достъпа до правосъдие – вид, обхват и ред за предоставянето на правна помощ и особености при предоставянето й по международни дела.
Текстовете са анотирани с предишни редакции и препращания между правни норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.
още от Право