Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за здравното осигуряване
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ
Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ, здравноосигурителен договор и здравноосигурителни дружества, медицински контрол.
Включен e и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
В информационното приложение са поместени тълкувателни решения на ВАС, постановени във връзка със спорни въпроси по прилагането на закона.
Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, поместени в сборника.
още от Право