Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Издателство Сиби
4,70 лв.
КУПИ

Приложение към сборника • Данъци 2011 •

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен
в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2011 г.

още от Право