Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателно-процесуален кодекс
Издателство Сиби
7,50 лв.
КУПИ

Новото издание включва измененията в НПК, приети от Народното събрание на 27.01.2011 г.


Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства и Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.
Поместен е и Законът за правната помощ с оглед връзката му с наказателнопроцесуалната материя.
Текстовете са анотирани с предишни редакции, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

още от Право