Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Защита на потребителите
Сборник
Издателство Сиби
9,20 лв.
КУПИ

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, правилата относно законосъобразната реклама, уредбата на потребителските спорове и критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Поместени са и Законът за потребителския кредит, Законът за електронната търговия и Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние с оглед специалната защита на потребителите, уредена с тях.

Представено е европейското законодателство на административното сътрудничество в областта на защитата на потребителите – Регламент (ЕО) № 2006/2004, като е включена и наредбата по неговото прилагане.

още от Право