Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Българско гражданско процесуално право
Живко Сталев и Колектив
Издателство СИЕЛА
80,00 лв.
60,00 лв.
КУПИ

Това е деветото поред издание на "Българско гражданско процесуално право", но е първото, което е създадено по новия ГПК.

Българско гражданско процесуално право е безценна за всеки, който се занимава с право.

Настоящото издание на Българско гражданско процесуално право е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия ГПК. Българско гражданско процесуално право стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК. Освен задълбочения анализ на новите идеи в сега действащия ГПК и институтите, включени в него, в Българско гражданско процесуално право са намерили място и сравнения на нормите на отменения и сега действащия ГПК, там където това е необходимо и съществено.

още от ПРОМОЦИИ