Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества
Вълчин Даскалов
Издателство Авалон
19,00 лв.
15,20 лв.
КУПИ

Авторът Вълчин Даскалов ще се опита да внесе повече яснота в изследвания кръг проблеми и ще допринесе за решаването им в практиката. Направените предложения в книгата биха могли да попаднат в полезрението на законодателя и помогнат за преосмисляне и усъвършенстване на някои законови текстове.

Изданието "Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества" обхваща най-пълно проблемите, възникнали във връзка със закрилата на миноритарните съдружници и акционери в капиталовите дружества. Тази тема засяга почти всички институти на дружественото право. Изследването на отделните правни институти е пречупено основно през призмата на определената тема.

 

още от ПРОМОЦИИ