Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността
доц. д-р Александър Стойнов
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
11,25 лв.
КУПИ
От най-древни времена икономическите отношения, които се пораждат в дадено общество, са привличали вниманието както на субектите на тези отношения, така и на законодателите.

От най-древни времена икономическите отношения, които се пораждат в дадено общество, са привличали вниманието както на субектите на тези отношения, така и на законодателите. Това се обяснява с обстоятелството, че няма човек или държава, които пряко да не участват в такива отношения. Доц. д-р Александър Стойнов е един от най-изтъкнатите специалисти по наказателно право и преподавател по тази дисциплина в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски".

още от ПРОМОЦИИ