Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Юридическото мислене
Жана Шаранкова
Издателство Фенея
15,00 лв.
КУПИ

Курс лекции и упражнения.

Учебникът съдържа лекциите и упражненията, преподавани от авторката през 1995-200 г. в департамент Право на Нов български университет при изучаване на дисциплини, свързани с "Правната херменевтика", и през периода 2005-2008 г. в Центъра за юридически науки в Бургаския свободен университет при изучаване на дисциплината "Юридическо мислене" като са ползвани публикации на автора в българския и международен печат по тези теми и доклади на международни форуми.