Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс на труда – 2013 г.
Издателство Труд и право
12,00 лв.
КУПИ

Това традиционно издание съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 22 април 2013 г.

Кодекс на труда – 2013 отразява всички изменения и допълнения в основния трудов закон, включително и последната промяна в кодекса, извършена посредством новия Закон за публичните финанси, обнародван в „Държавен вестник”, брой 15 от 15 февруари 2013 г.

За удобство на читателя, под черта са публикувани изменените и отменените текстове на кодекса за периода от м. юни 2012 г. до м. април 2013 г.