Офисите на адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" заемат елегантна сграда в идеалния център на София, точно срещу Руската църква. Посетителите се посрещат от любезен персонал и попадат в изискани зали за срещи. В тях педантично са подредени подострени моливи, падове с логото на кантората и предварително подготвени термоси с горещо кафе – всичко, което е необходимо, за да бъде проведен комфортно задълбочен бизнес разговор.

ПРЕДСТАВЯНЕ |
ИНТЕРВЮ |
ДГКВ - представяне
ИНТЕРВЮ
"Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" – една елитна кантора
 
Безупречната репутацията на адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", което миналата година чества 20-годишнина от създаването си, се потвърждава действително от първоначалното впечатление за първокласна адвокатска кантора в областта на "бизнес правото".
 
Управляващият съдружник Асен Джингов уточнява, че съзнателно използва термин, който не е строго академичен, тъй като академичното разделяне на областите в правото не може да опише с една дума широкия спектър от юридически услуги, които един корпоративен клиент обикновено търси. Става въпрос за консултантски и правни услуги, отнасящи се до широк спектър от услуги като сливания и придобивания, работа с банки и финансови институции, покриване на строго специфична работа в сектори като телекомуникации, енергетика, инфраструктурни проекти, както и трудово право, данъчно право, обществени поръчки и, разбира се, процесуално представителство.
 
Дружеството е ориентирано почти ексклузивно към чуждестранни клиенти, които инвестират в България и е първата спирка в страната за много чужди компании.
 
През последните години, когато бизнес климатът в България се промени и нарасна нуждата от по-комлицирана юридическа помощ, към кантората се обръщат и крупни български клиенти, но разбира се, за по сложни казуси, изискващи висококвалифициран съвет.
 
Адвокат Джингов споделя, че през първите десетина години от създаването си, дружеството и родните клиенти са говорили "на различни езици". Но според него, вече има достатъчно сериозни български компании с високообразовани служители, които осъзнават, че за определени видове дейности, за определени проекти трябват специалисти като тези от кантората. Обслужването, което "Джингов, Гугински, Величков и Кючуков" предлага е далеч от представата за т.нар. "придворен" адвокат – т.е. такъв, който е доверен и може да му се вярва, защото "си пият ракията заедно с клиента". Кантората, по думите на адвокат Джингов, е по-скоро проектно ориентирана, подготвена да предоставя съвети по нестандартни, сложни, структуроопределящи за икономиката ни проекти и не спада към типа адвокати за ежедневна нискоквалифицирана и рутинна работа. Не случайно огромен брой от най-уважаваните и световно известни компании с дейност в България са работили с кантората.
 
От официалните публикации се вижда, че клиентите на ДГКВ към днешна дата надхвърлят 3000 - публични и частни дружества, международни финансови институции и посредници, инвестиционни и търговски банки и мултинационални корпорации. 
 
Сред настоящите клиенти на контарата са компаниите Abbott Laboratories, Merck Bulgaria, Belvedere S.A., Lukoil Europe Holding B.V., CEZ, ContourGlobal Maritsa East 3 AD, EBRD, Aurubis Bulgaria AD, Citibank, Google Inc.
 
Като участник в ключови стратегически проекти, дружеството може да се похвали с отлична репутация и добри работни контакти с българската държавна администрация. "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" е ценено от своите клиенти и партньори заради уникалната комбинацията, която предлага - задълбочени професионални познания на българското право и опит на българския пазар, опит и поглед върху нуждите на международния бизнес, способност да предостави услугите си като част от един комплексен пакет и във формат, обичаен за международни проекти, както и капацитет да се справя с мащабни проекти, които изискват мултидисциплинарен подход. Кантората е работила през годините с повече от 500 от най-уважаваните международни адвокатски кантори от САЩ, Европа и Азия.
 
Официалният рожден ден на дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"  е 25 май 1994 г. Всичко започва с партньорство между Асен Джингов и и Георги Гугински с уговорката, че към него ще се присъединят в близко бъдеще още двама партньора – Стефан Кючуков и Мариус Величков, тогава съвсем млади юристи.
 
Четиримата, чиито имена носи кантората, са заедно от 1995 г., а иначе познанството им е още от деца. По думите на Асен Джингов взаимното доверие, изградено от детството, е най-стабилната основа за дълготрайно партньорство. Още през 1995 г. четиримата наели и първите асоцианти към нея и бизнесът им започнал да се разраства независимо от трудностите на онази епоха, напомняща "дивия запад". В днешно време адвокатите, които работят в кантората са повече от 50, а заедно с администрацията колективът й нараства на 80 души. Тази бройка се запазва без промяна от 2008 г. насам, въпреки предизвикателството на настъпилата стагнацията на пазара и драстичния отлив на чуждестранни инвестиции, който продължава и до днес. 
 
През 2004 г. дружеството открива офис и в Германия, който от 2010-а се намира в Берлин. Този офис служи за директно осъществяване на контакти с немски клиенти, като подпомага обслужването им във връзка с дейността им в България. 
 
Адвокатското дружество "Джингов, Гугински, Кючюков и Величков" е с англо-саксонски маниер на организация. Органът с най-много права е Съветът на партньорите, които са общо 15. Като помощни органи на този съвет са съставени комисии по компетентност, които се състоят от 2-3 души и взимат решения в сфери като наемане на персонал, развитие и реклама, финанси и т.н.
 
Управляващ партньор е Асен Джингов. Той има обединяваща и координираща роля за работата на цялото дружество. Г-н Джингов също така има и финалната дума при взимането на важни административни решения включително и при наемането на персонал, което е от ключово значение за бизнеса. "Преценката ми в повечето случаи е правилна", казва адвокат Джингов и подчертава, че с изключение на четиримата, чиито имена носи кантората, всички останали партньори са проходили в правото като част от колектива на дружеството, веднага след завършване на образованието си. Това според него дава огромно предимство при унифицирането и запазването на качеството на предоставяните услуги и запазване през годините на основните ценности на кантората. При подбора на персонал управляващият партньор се ръководи до голяма степен от личните качества на кандидатите. Интересува го потенциала в хората, както в интелектуален, така и в морален план и никога критериите за назначаването на някого не са излизали извън личните качества, никога не се е ръководил от критерии от сорта на "кошница с клиенти", топли отношения с политици или властимащи. 
 
Вече над 15 години "Джингов, Гугински, Величков и Кючуков" държат лидерската позиция в един от най-реномираните европейски справочници – Legal 500. В него класацията е разделена на отделни сфери и кантората заема първото място във всички тях. Подобна е и позицията и в други престижни правни класации като Чеймбърс и IFLR. Адвокат Джингов обаче подчертава тенденцията за комерсиализация в последно време - дори тези реномирани издания започват да разчитат на постъпленията от реклама и така позволяват набъбването на броя на фирмите, които участват в класацията.
 

Работещите в "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" имат самочувствието, че това е една различна организация, основана изцяло на добродетелите в личен и професионален план. "По света има непрестанна борба между доброто и злото и се гордеем, че сме на страната на доброто. Ние сме леко романтична кантора, която носи и известна доза наивитет", споделя с усмивка управляващият партньор. Това понякога коства бизнес загуби на дружеството, но адвокатите в него живеят с идеята за мисия, която не се изчерпва изцяло с печалбите.

 
Управляващият партньор в "Джингов, Гугински, Величков, Кючуков" Асен Джингов:
Режимът за влизане в адвокатурата трябва да е максимално рестриктивен
Черните овце в съдебната система си правят каквото искат и лепват петно върху останалите, казва още г-н Джингов
Режимът за влизане в адвокатурата трябва да е максимално рестриктивен
Г-н Джингов, какви са ценностите, от които се ръководите в работата?
 
Бих разделил нещата на две - отношението между адвокат и клиент и отношението между хората от екипа. Това са отделни категории ценности. По отношение на клиентите мога да отлича най-важното, което предлагаме – професионализъм. Това е многостранно качество с много подкачества – подготвеност, опит, отдаденост, отговорност, постоянна добра комуникация с клиента, лоялност, интелигентност. В колегиален план държим на етиката между хората, уважението към личността, свобода при взимане на решенията – всеки да има една зона на професионална самостоятелност. Работим в една изцяло приятелска обстановка.
 
Какво ви отличава от останалите адвокатски кантори?
 
Бих казал, че ние сме първата кантора на новото време. През 1994 г. вече имаше много други кантори на пазара. Но ние сме първата, която е създадена от необременени хора, които до промените след 1989 г. са били студенти. Бяхме натрупали първоначален опит в международни фирми и след това създадохме кантората. Стартирахме от нищото. Преди 10 ноември имаше специално юридическо бюро, обслужващо чуждестранни клиенти. В зората на демокрацията много от канторите бяха създадени от хора, които са работили в това бюро, от бивши служители на министерства с международни връзки и т.н. Ние стартирахме чисти и необременени. Имахме впечатление как се прави този бизнес в една чисто пазарна среда като САЩ. Аз, например, съм работил половин година във вашингтонския офис на една от най-големите кантори в САЩ, която беше на едно от челните места от приходи в страната. Другите ми партньори също са били в чуждестранни консултантски и адвокатски фирми.
 
Някак естествено дойде времето такъв тип услуга да бъде предоставена на  чуждестранни клиенти в България и ние се ориентирахме 100% към този пазар. Ние сме абсолютно независими от други бизнеси, от политически партии, от хора с власт. Нашата философия е, че ако си зависим може да бъдеш силен за определено време, но ако искаш да си силен за дълъг период , трябва да си независим. Всичките ни кадри са създадени от нас – ние нямаме бивши върховни съдии с връзки и опит, нямаме роднини на политици. Бяхме и първата кантора, която имаше в названието си имената на съдружниците – така застанахме открито с личностите си, за да гарантираме качеството на работата си.
 
Вие сте управляващ съдружник. Каква е Вашата роля?
 
Т.нар. нейм партнърс, т.е. четиримата, чиито имена са в названието на кантората, носят своята тежест като нейни създатели и нашата дума има определящо значение при управлението й. Аз съм сериозно ангажиран с финансите на кантората – планирам разходите и т.н.
 
На първо число всеки месец 80 души трябва да получат своето възнаграждение и това е сериозна отговорност. Всеки партньор или група партньори, ангажирани по конкретен проект имат оперативна самостоятелност дотолкова, доколкото ако те преценят, се консултират с останалите. В нашата работа е важна темата за конфликта на интереси. При нас това се следи много строго. Има въпроси и от морално естество. Стремим се да не работим с клиенти със съмнителна репутация, въпреки че може да става въпрос за сериозен хонорар по голям проект.
 
Какво означава да се предоставя правно обслужване на корпоративни клиенти?
 
Трябва да имаш потенциала – човешкия потенциал. Голяма сделка може да ангажира голям брой хора едновременно. Важно е да имаш и добър предишен опит – клиентите идват основно по препоръки. Справочниците и класациите са инструмент, чрез който потенциален клиент прави своя избор. Но почти никога изборът на консултант в България не зависи само от това. Основното е да си реализирал добри сделки. 
 
Как поддържате толкова високо ниво в продължение на 20 години?
 
Хората, които сме наели, се учат от нас. Така както за децата родителите са пример, така и за нашите възпитаници ние четиримата сме авторитет и еталон.
 
Необходимо ли е адвокати на вашето ниво да актуализират знанията си и как става това?
 
Най-вече с работата. Нашата работа е изцяло практико-приложна. В България, за съжаление, винаги юридическото образование е било почти тотално отделено от практиката. По тази причина се е капсулирало в някакви академично-схоластични догми. Практиката е най-големият учител. Всеки един казус те обогатява – трябва да го проучиш, да четеш върху него, да мислиш. Това е опит. 
 
Какви са предизвикателствата пред Вас в условията на финансовата криза и спада на инвестиционния интерес към България?
 
Основното предизвикателство е "затягането на колана". В нашия смисъл това означава намаляване на приходите, без да намалеят разходите. Не си струва заради спада на оборота да се губи един добър екип, който си създал и в който си инвестирал време, усилия и пари. В период на криза, обаче, започваме да разчитаме на повече по брой и по-малки проекти. Т.е. ние трябва да полагаме повече усилия, за да получаваме същите резултати. В общи линии успяваме. За съжаление, ако в Европа има вече наченки за излизане от кризата, в България тя продължава да се задълбочава. Продължава да спада инвеститорският интерес.
 
Според Вас защо е така?
 
Живеем в държава, в която има голяма корупция, неработещи институции, недобро прилагане на законите, липса на "феърплей". Един чуждестранен инвеститор е като чужденец, който кара кола извън държавата си. Когато кара колата в собствения си град, той се чувства спокоен, знае всичко – кои улици са затворени, кои са отворени, къде има полиция дори, докато в един непознат град един шофьор е в стресова ситуация – не знае къде може да паркира, как да намери най-добрия маршрут... Когато инвеститорът попада в една такава непозната среда, в която правилата на играта априорно не са му познати, а се оказва и че не са ясни или не се спазват, той почва да се страхува и предпочита да се откаже. В рамките на ЕС ние сме с един от най-добрите данъчни режими и ако бяхме една перфектно функционираща държава, с тези ниски данъци тук щяха да потекат инвестиции.
 

Как се промениха през годините условията за дейността на адвокатите в България?

Като цяло е трудно, тъй като когато не се играе по правилата, тези, които ги спазват търпят загуби. Ние играем "феърплей" и е много трудно. Поставени сме в много по-неизгодни условия от тези, които играят нечестно. Слава Богу, че започнахме бизнеса си в точното време. Ако бяхме тръгнали не през 1994, а през 2004, нямаше да успеем. Има много млади колеги, които имат ентусиазма и професионализма, но поради исторически дадености не са успели. Нужен е и късмет, и шанс, и точното време. Ние просто уцелихме точното време.
 
Смятате ли, че е необходимо да се въведат по-строги критерии за вписване в адвокатурата или обратното – режимът да е по-либерален?
 
Смятам, че режимът трябва да е максимално рестриктивен. Това трябва да е най-сериозният изпит за юрист. Макар че веднага се поставя вторият въпрос – кои ще са изпитващите и как ще го оценяват. Това не може да бъдат хора от образователната система, защото в по-голямата си част те са без опит. Начинът, по който се провежда такъв изпит трябва да е добре премерен, защото един млад, току-що завършил юрист няма още практика. Може би трябва да има два етапа – един първоначален изпит, който да довежда до категория "младши адвокати" и след 4-5- години да има втори изпит, който да е изцяло практически ориентиран.
 
Какъв е Вашият поглед върху съдебната система? 
 
Няма да навлизам в подробности. Всяко стадо си има черни овци. Но съдебната система е като една сграда, която се поддържа от колони. Независимо, дали една, две или няколко от тях са напукани, дори и всички останали да са здрави, цялата сграда става опасна. Не можем да сложим под един знаменател цялата система. В нея има добри юристи и честни хора, но като цяло няма доверие в нея. Съдебната система е капсулирана, трудно се стига до санкции и наказания, черните овци си правят каквото си искат и така лепват петно върху всички други.
 
КОНТАКТИ
София, България
Бул. Цар Освободител № 10
Телефон: +359 2 932 1100
Факс: +359 2 980 3586
Уебсайт: http://www.dgkv.com
Берлин, Германия
Schlegelstrasse 29 10115 Berlin (Mitte), Germany
Телефон: +49 (30) 2758 1561
Факс: +49 (30) 2758 1562
Уебсайт: http://www.dgkv.com