Природен парк "Витоша" и незаконното облагане с данъци на частните имоти в парка "stoianste"
Създадена от Стоян Стефанов на 16 януари 2020
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
Стоян Стефанов
|
нерегистриран
16 януари 2020, 09:07
0
0
- Природен парк "Витоша"- Незаконно е облагането с данъци на частните имоти в границите на парка
Общините абсолютно незаконно облагат с данъци частните имоти в границите на парка. Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ / не се дължат данъци за имот в границите на парк. „Чл. 24. (1) Освобождават се от данък: т. 10. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди.“

От съдебната практика на ВАС е потвърдено по безспорен начин правото на собственика на имот в границите на парк да не дължи данъци. ПРИМЕР: Решение № 10282 от 23.07.2014 по адм. д. № 568/2013 на ВАС: „Единствената възможност задълженото по смисъла на чл. 11 ЗМДТ лице да не дължи данък върху недвижим имот, както правилно приел и съдът, е, ако имотът попада в някоя от лимитативно изброените от законодателя хипотези на чл. 24, ал. 1 ЗМДТ. Само тогава, въпреки наличието на пораждащата данъчното задължение правна връзка между обекта и субекта, законодателят, по свои, свързани с други цели съображения, е решил да освободи съответното задължено лице от заплащането на данък.“

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно