Освен с главния съдебен инспектор, ССБ е злоупотребил и с имената на петима кадровици от ВСС
Съсловната организация мълчи за "мъртвите души" в списъците с членовете си и засекрети информацията за проведеното преди дни годишно Общо събрание
 
15 май 2019, 13:00 | Правен свят | Видяна: 1254
 
 
Съюзът на съдиите в България (ССБ) е злоупотребил с имената на петима от членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) като ги е включил през септември 2018 г. в "актуален списък" с членове на съсловната организация. Това става ясно от писмения отговор на петимата кадровици до "Правен свят". В него Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска и Драгомир Кояджиков посочват, че не са запознати с актуалния списък на членове на ССБ и правят важното уточнение, че "от встъпването ни в длъжност като членове на ВСС и към настоящия момент не сме заплащали задължителния членски внос към съсловната организация"
 
Миналия петък "Правен свят" разкри, че за да създава впечатление за широко влияние сред съдийската общност, ръководството на ССБ умишлено е оставило в списъците си с членове на организацията петимата бивши съдии, които от октомври 2017 г. са напуснали съдебната система, защото са избрани за членове на ВСС. Същото се отнася и до главния съдебен инспектор Теодора Точкова, която се оказа, че не е плащала членски внос към организацията от април 2015 г., когато е избрана от парламента и напуска съдебната система. 
 
На практика се оказва, че ръководството на ССБ не спазва разпоредбите на чл. 20.4 от собствения си Устав, според който плащането на членския внос е задължително условие за присъствие на даден съдия, било той действащ или бивш, в организацията. Проверка на "Правен свят" установи, че имената на главния съдебен инспектор и на петимата членове на Съдийската колегия присъстват в списъка от 582 членове, който предишният председател на организацията Атанас Атанасов е трябвало да представи пред Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, за да може да се осъществи вписването на неговия наследник – Калин Калпакчиев.
 
Освен, че става въпрос за допуснато нарушение на Устава, поведението на ръководството на ССБ към кадровиците и към главния съдебен инспектор е крайно неетично, защото очевидно последните не са били информирани, че членството им в организацията не е прекратено служебно. Нещо, което е следвало да се осъществи, при положение, че не са заплащали задължителния месечен членски внос. В същото време включването им в официален документ на ССБ може да се окаже проблем и в работата им по конкретни кадрови и/или дисциплинарни решения. В даден момент всеки магистрат, който бъде засегнат от решение на ВСС или ИВСС, може да го атакува по съдебен ред, като за основание посочи конфликт на интереси с присъствието на имената на кадровиците или на съдебния инспектор сред членовете на една от съсловните организации в съдебната власт.
 
Макар че още в петък "Правен свят" отправи писмено запитване до ръководството на ССБ, с оглед на изнесените данни за наличието на "мъртви души" сред членовете им, за момента отговор няма. Това донякъде е обяснимо заради факта, че разкритието хвърля съмнение върху легитимността на ръководството на организацията и решенията, които взима.
 
В същото време вече пети ден на официалния сайт на ССБ липсва каквато и да е информация за насроченото за 10 и 11 май 2019 г. годишно Общо събрание на съсловната организация, което би трябвало да се е провело във Велико Търново. Засекретяването на информацията за най-важното организационно събитие на ССБ за годината е прецедент, още повече, че в предишни години на подобни мероприятия са присъствали и журналисти, приемани са декларации и са публикувани информационни дописки, придружени със снимков материал. Така не е ясно и при какъв кворум се е провело това Общо събрание. За сравнение – на предишното такова, състояло се през ноември 2018 г. в столицата, на което за председател бе избран бившият кадровик Калин Калпакчиев, със затруднение са се регистрирали около стотина души, което прави около 5% от действащите съдии у нас.