Единодушен избор
Албена Великова поема втори мандат начело на Районен съд-Кубрат
Намирам, че притежавам нужната мотивация и енергия да продължа добрите практики, установени през годините и да се справя с отговорностите на тази позиция, смята съдията
 
18 юни 2019, 10:19 | | Видяна: 322
 

Районен съд-Кубрат

 

Албена Великова, която към момента е и. ф. административен ръководител на Районен съд – Кубрат, поема втори мандат начело на съда. Това реши единодушно, с 10 глас "за" Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Причините, поради които издигнах кандидатурата си за административен ръководител се състоят в увереността ми, че притежавам необходимия професионален опит", заяви съдия Великова в началото на изложението си.

Тя работи в съда от близо 19 години, в които, според нея, е заслужила доверието на колегите си и е придобила необходимите управленски умения. "Намирам, че притежавам нужната мотивация и енергия да продължа добрите практики, установени през годините и да се справя с отговорностите на тази позиция", смята още съдия Великова.

По думите й, в рамките на предходния й мандат тя е успяла да създаде достатъчно добра организация на работата в съда, а делата се разглеждат бързо и в срок. "Като цяло работещите в съда служители се справят отлично със задълженията си, мотивирани са и с желание усвояват новостите в работата си", посочи още съдия Великова.

Накрая, тя заяви, че ще продължи да насърчава колегите си от Районен съд-Кубрат да участват в Общите събрания на съда още по-активно, защото "по този начин всеки един от тях може да участва в управлението на съда и да предлага взимането на решения".

В мнението си относно кандидатурата на съдия Велкова кадровиците се обединиха, че тя притежава необходимия управленски опит, както и професоналните и нравствени качества, и доверието на своите колеги, за да бъде назначена повтроно за председател на Районен съд-Кубрат.