В Деня на отворените врати в Апелативна прокуратура - София
Студенти по право питат обвинители - кои качества са най-важни за един магистрат
Бъдещите юристи са се запознали с йерархията в държавното обвинение, проблематичните аспекти при квалификацията на престъпните деяния и принципа за случайно разпределение на делата
 
11 октомври 2019, 15:47 | | Видяна: 442
 

Студенти гостуваха на Апелативна прокуратура-София, снимки:ПРБ

 

Студенти - четвъртокурсници от департамент "Право" в Нов български университет посетиха Деня на отворените врати, организиран от Софийска апелативна прокуратура в четвъртък. Събитието бе под надслов "Открито за съдебната власт", съобщиха от държавното обвинение.

Бъдещите юристи и преподавателят им гл.ас. д-р Ралица Костадинова са били приветствани от Албена Вутова, и.ф. административен ръководител на САП, която ги е запознала със структурата и организацията на апелативния район. На студентите са били обяснени правомощията и компетентността на различните по степен прокуратури.

Конкретни аспекти в дейността на Апелативна прокуратура - София са били представени от Красимира Филипова, заместник административен ръководител в САП. Тя е разказала в какво се състои инстанционния и служебен контрол, упражняван от въззивната инстанция, произнасянето по преписки, решени от по-ниските по степен прокуратури, подготовката за участие в съдебни заседания по дела в Апелативния съд.

Своя опит от работата са споделили и прокурорските помощници в Софийска апелативна прокуратура - Мария Герджикова и Стефка Пелтекова. Те са запознали студентите с изискванията за конкурсите, както за младши магистрати, така и за съдебни и прокурорски помощници в органите на съдебната власт.

Студентите са зададали и въпроси на прокурорите, свързани с йерархията в системата на държавното обвинение, проблематичните аспекти при квалификацията на престъпните деяния, принципа за случайно разпределение на делата. Младежите са се интересували и кои качества са най-важни за един магистрат. В отговор към бъдещите юристи, говорителят на САП - прокурор Искра Колева е обърнала внимание върху изключителната значимост на дейността на магистратите, която е свързана с отговорност и професионализъм в работата.

Сред гостите на Софийска апелативна прокуратура в Деня на отворените врати са били и студенти от III курс в Университета за национално и световно стопанство, заедно с преподавателя им гл.ас. д-р Петя Митрева. По време на дискусионната част от срещата им с прокурорите, те са проявили интерес към различните аспекти в работата на магистратите, питали са за практични съвети, свързани с кариерното израстване.

За поредна година сред активните участници в Деня на отворените врати в Апелативна прокуратура - София са именно студенти от правните факултети на висшите учебни заведения в столицата, което се превърна в традиция. Целта на инициативата е да допринесе за обогатяване на правната им култура, повишаване информираността и общественото доверие към работата на органите на съдебната власт.