Започна есенната национална конференция на българската адвокатура
Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия
Нелоялната конкуренция и електронните платформи за правни услуги, "за" и "против" забраната за реклама на дейността на адвоката, са само част от разискваните теми
 
12 октомври 2019, 15:03 | | Видяна: 647
 

снимки: Висш адвокатски съвет 

 
"Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия" – това е мотото на есенната национална конференция на българската адвокатура, която започна в София. Конференцията е организирана от Висшия адвокатски съвет, съвместно със Софийска адвокатска колегия. Традиционно в нея участват Висшият адвокатски съвет, Висшият дисциплинарен съд и Висшият контролен съвет, както и председателите и секретарите на адвокатските съвети от цялата страна.
 
Форумът уважиха председателят на Комисията по правни въпроси в Народното събрание Анна Александрова, народният представител Емил Димитров, Милка Панчева – зам.-председател Върховен административен съд, Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, доц. Тодор Чобанов, д.и.н. – зам.-кмет на Столична община, Цветинка Пашкунова, член на Висшия съдебен съвет.
 
"Много са предизвикателствата, които съвремието изправя пред всички нас. Законодателната динамика и интензитет са само част от тях. Затова умението на адвокатурата да се самоорганизира и развива безспорно заслужава уважение. Убедени сме, че днешната конференция е една от стъпките, които вие правите в тази насока". С тези думи се обърна към аудиторията Милка Панчева, като поздрави участниците в конференцията и от името на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков.
 
"Темите, които сте избрали за конференцията, са изключително актуални. Декларирам готовността си и поемам отговорността като омбудсман на републиката да работим заедно и да съдействам при решаването на различни въпроси, поставени от вас. Защото съм убедена, че адвокатурата е важен участник в обществените процеси", заяви омбудсманът Диана Ковачева.
 
"Като убеден демократ и историк знам, че силна държавност е имало, когато е имало силна адвокатура. Поздравявам адвокатите от цялата страна и вярвам, че има необятни перспективи пред съвместната ни работа. Както и че адвокатската общност може да бъде безценен партньор на българските общини и граждани", обърна се към присъстващите зам.-кметът на Столична община Тодор Чобанов.
 
Модераторът на първия панел "Съвременни форми за извънпроцесуално разрешаване на спорове и ролята на адвоката" Валя Гигова, адвокат и член на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), представи темите, включени в програмата:
 
"Арбитражът. Практически проблеми" - Силвия Спасова, адвокат, главен асистент в СУ "Св. Климент Охридски".
 
"Медиацията и адвокатурата. Актуални проблеми" - доц. Таня Градинарова, адвокат.
 
"Помирителните комисии и адвокатурата" - Албена Пенова, адвокат и медиатор.
 
"Задължения на страните по спора преди подаването на исковата молба в английския граждански процес" - Ивайло Костов, адвокат, главен асистент по гражданско процесуално право в СУ "Св. Климент Охридски".
 
"Италианският опит при извънсъдебно разрешаване на спорове и ролята на адвоката" -  Мария Ганчева, адвокат, член на адвокатска колегия Милано .
 
Следобедният панел, озаглавен "Съвременни тенденции при упражняването на адвокатска професия", включва следните теми:
 
"Адвокатът в дигиталната ера. Отношения на адвоката със съда и с клиента" - проф. Георги Димитров, адвокат.
 
"Нелоялната конкуренция и електронните платформи за правни услуги" - Албена Пискова, адвокат и член на Висшия адвокатски съвет.
 
"За и против забраната за реклама на дейността на адвоката, сравнителен анализ" - Стефан Марчев, адвокат.
 
"Адвокатската професия и правилата за несъвместимост и конкуренция – има ли нужда от промяна?"