Иван Калибацев, кандидат за председател на Окръжен съд-Пловдив:
Опонентът ми в битката не ме притеснява, явявам се със собствени идеи, а не с преписани
Имам опита, имам и способността да реша проблемите на съдилищата в района, заяви за "Правен свят" настоящият ръководител на Районния съд в града
 
11 ноември 2019, 16:18 | Правен свят | Видяна: 1364
 

Настоящият председател на Районен съд-Пловдив и кандидат за ръководител на Окръжния съд в града Иван Калибацев

 

Председателят на Районен съд-Пловдив Иван Калибацев отново влезе в битката за ръководител на Окръжния съд в града.

През лятото той отново бе кандидат за същия пост, само че единствен, но Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) тогава не му гласува довериe. Преди това пък имаше още един неуспешен избор, след като съдия Веселин Хаджиев сам се отказа от надпреварата, а конкурсът беше прекратен, тъй като и той бе сам в състезанието.

В настоящата, трета поредна процедура изненадващо се появи и друг желаещ да оглави Окръжния съд в Пловдив – става дума за съдията от същия съд Розалия Шейтанова – съпруга на председателя на Районен съд-Асеновград за втори мандат Иван Шейтанов. В предходните два конкурса тя не прояви желание да участва в процедурата.

Както и в предходната процедура, така и сега сред основните мотиви на съдия Иван Калибацев да поиска да оглави Окръжния съд в Пловдив е богатият му магистратски опит, в това число и като административен ръководител.

"Мотивацията ми отново да се явя в процедурата е, че имам отличен опит и отделно искам наистина да предприема действия за преодоляване на натовареността, и на служителите, и на съдиите. Искам да създам условия да по-равномерна натовареност, от друга страна – да реша проблемите на съдилищата, които са общо взето еднотипни. Имам опита, имам познанията и способността и искам да ги реша. В позицията на окръжно ниво ще имам по-голяма възможност за това", коментира пред "Правен свят" повторното си кандидатиране съдия Калибацев.

На въпрос относно факта, че този път ще има опонент в процедурата – съпругата на председателя на Районен съд – Асеновград Розалия Шейтанова, съдия Калибацев отговори: "Ни най-малко не ме притеснява това, че имам опонент. Явявам се в процедурата с лично мои идеи и не съм ги копирал от някого, не съм ги заимствал. Всеки кандидат трябва да има собствени идеи и малко да ги разбира, а не да отиде някъде и да копира чужди идеи и да ги препише".

Концепцията

В концепцията на Иван Калибацев са заложени няколко доста любопитни идеи, като – създаването на съвместни експертни екипи от съдии от Районния и Окръжния съд в Пловдив, които да обсъждат противоречия в практиката, общи проблеми в двете съдилища, както и идеи за решаването на създали се предизвикателства. "Този екип може в кратки срокове да анализира натовареността на всеки един орган на съдебната власт в окръга, въз основа на което да се изготвят средни критерии за натовареност на съдиите от районните и окръжния съд. Последното ще е от изключително значение за съдиите от този окръг, както и за Съдийската колегия на ВСС, тъй като ще даде начални параметри за определяне на норми за натовареност на съдилищата. След определянето им може да се предложат решения за преодоляване на неравномерната натовареност в окръга, като това може да стане с преместване на съдии от по-слабо натоварен съд в по-високо натоварен съд за определен период, за което може да се изработят съответни планове с очаквани цели. Този подход може да се обсъди и с ръководители от съседни окръзи, като по този начин ще се разшири обсъждането на критериите за средна натовареност, както и ще се създаде по-широк кръг от възможности за решаване на проблема с натовареността. Тази идея, ако се приеме от Съдийската колегия на ВСС, може да се приложи във всеки окръжен съд, като обобщените резултати от предложенията на ръководителите могат да дадат данни за определяне на единни параметри за натовареността на съдиите от районно и окръжно ниво", пише в концепцията на Калибацев.

Настоящият председател на Районния съд в Пловдив има и иновативна идея относно обучението на студенти по право и запознаването им с пряката съдийска дейност. "Предвид на това за утвърждаване на имиджа на съда и създаване на по- достъпна и информирана среда за студентите, които се обучават в специалността "право", следва да се организира възможността да присъстват на съдебни заседания, да получават актуална информация за различни дела, които ще се разглеждат в съдилищата, а на преподавателите да се предостави възможност да използват съдебни зали в съдилищата за да провеждат практически занятия. По този начин бъдещите юристи ще получат информация за дейността на съда, за това къде се намират различните служби в Съдебната палата и да имат по-близък контакт с действащи юристи. Това ще допринесе за утвърждаване на имиджа на съдилищата и ще предоставя актуална информация на най-важната целева група - студентите по право и младите юристи", предлага още съдия Калибацев.

В концепцията си кандидатът обръща специално внимание и на битовите проблеми със Съдебната палата в града. По думите му и в този аспект е нужно създаването на съвместни еикипи от ръководителите на Апелативен, Окръжен и Районен съд, които "заедно следва да обсъдят и определят приоритетите за преустройство на свободните площи в палатата и решаването на проблемите на всеки един съд". "А последното може да се осъществи с активното участие на управителя на Съдебната палата - председателят на Окръжен съд - Пловдив, чийто административен и експертен опит е от огромно значение за правилното разпределение на приоритетите и осъществяване на дейностите. Ако този ръководител няма опит и не подходи отговорно и адекватно по този въпрос, то практиката назад във времето е показала, че тези проблеми само ще са плод на разговори, но по тях действия няма да бъдат осъществени", пише още в съдия Калибацев.