Създава се хаос и напрежение заради Медицинския съвет. Проявете малко управленска компетентност*
Всички звена от системата на даден орган следва публично да говорят на един глас, а не да тичат под светлините на прожекторите и пред микрофоните да се критикуват или оспорват взаимно
 
24 март 2020, 15:13 | Борислав Цеков, доктор по конституционно право | Видяна: 226
 

Борислав Цеков, доктор по конституционно право

 

Все пак има някои базисни принципи за управление, вкл. при кризи. Дори когато се създават паралелни, конкуриращи се помощни звена, комисии, щабове, работни групи и пр., целта е да има взаимен контрол и алтернативни мнения, които да отидат на бюрото на органа, който трябва да вземе решение. И това става при закрити врата и конфиденциално.

След като се вземе решението, всички звена от системата на този орган, следва публично да говорят на един глас. А не въпросните помощни звена да тичат под светлините на прожекторите и пред микрофоните да се критикуват или оспорват взаимно.

За Щаба и Медицинския съвет ми е думата. Създава се хаос и напрежение. Проявете малко управленска компетентност. Правителството много ясно трябва да регламентира функциите и отношенията между тези звена, за да не се допуска подобни лоши практики. В крайна сметка отговорността е именно на правителството, а Щаба и Медицинския съвет са негови помощни органи.

Критиката и контрола по различните аспекти на прилагането на извънредните мерки са задача на съответните органи извън изпълнителната власт.

*Коментарът е препечатан от Фейсбук профила на д-р Борислав Цеков