На извънредно заседание
Съдийската колегия поиска спешни законови изменения за безопасността в съдилищата и наказателните дела
В Закона за мерките и действията в извънредно положение да бъдат включени и делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, искат кадровиците
 
26 март 2020, 16:20 | | Видяна: 584
 
 

Въпреки че в ранния предиобед Народното събрание се разпусна временно "до поискване", може би ще се наложи съвсем скоро депутатите отново да се явят на работните си места, за да си "довършат" Закона за мерките и действията в извънредно положение, който въпреки обнародването му в Държавен вестник, остави много въпроси нерешени.

Това ще се наложи, тъй като Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) е поискала нови спешни законодателни изменения в Закона за мерките и действията в извънредно положение на свое извънредно заседание в четвъртък.

Съдийската колегия на ВСС счита, че следва да бъдат предприети незабавни действия по иницииране на законодателни промени, които да бъдат съобразени с решенията й от 15 март 2020г. и 16 март 2020г.

До приемането на законодателни промени в тази насока, с оглед ограничаване на достъпа до съдебните сгради, с цел опазване живота и здравето на гражданите, служителите и магистратите, Колегията препоръчва да продължи изпълнението на мерките, които досега кадровиците бяха дали на административните ръководители.

Съдийската колегия настоява да се разшири обхвата на разглежданите дела по време на извънредното положение, като бъдат включени и тези по чл.225, ал.6 от НК и по чл. 326, ал. 2 от НК и тези по чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Кадровиците освен това указаха още, че в правомощията на административните ръководители е и преценката за администриране и разглеждане и на други дела извън посочените в решенията им от средата на март, които имат спешен и неотложен характер.