Статии от адв. Мартин Костов
По множество договори пандемията от коронавирус може да бъде квалифицирана като непреодолима сила, форсмажорно обстоятелство, което да освободи длъжника от последствията на неговото неизпълнение
17 март
От 13 март в България е обявено извънредно положение. По предложение лично на премиера, депутатите гласуваха приемането на извънредно положение, което ще продължи до 13 април. Според Конституцията на Република България мярката...
Електронната среда създава специфични законодателни необходимости за защита на правата на потребителите в интернет
15 януари
242
Защо е добре за всеки бизнес да присъства в инернет? Съвременните информационни и комуникационни технологии и интернет навлизат в живота ни все повече и се превръщат в основната среда, където хората общуват помежду си, търсят...